"Grecy uświadomili sobie"
Linoryt + technika cyfrowa 100 x 70 cm
500 zł


 "Powiększenie"
Linoryt 20 x 30 cm
200 zł