Taco fan art"Umowa o dzieło"
90 x 90 cm
rysunek na papierze